Home / Luyện nghe N4 / Hội thoại tiếng Nhật trong môi trường công sở – Bài 15

Hội thoại tiếng Nhật trong môi trường công sở – Bài 15

Hội thoại tiếng Nhật trong môi trường công sở – Bài 15
Cùng học luyện nghe tiếng Nhật.

(1) また誘ってください: Lần sau lại mời tôi nhé.

script

(2) お願い: Làm ơn

script