Home / Học tiếng Nhật / Tổng hợp bài văn viết tiếng Nhật xuất sắc nhất năm 2018

Tổng hợp bài văn viết tiếng Nhật xuất sắc nhất năm 2018

Tổng hợp bài văn viết tiếng Nhật xuất sắc nhất năm 2018
Hàng năm Jitco có tổ chức cuộc thi viết văn tiếng Nhật.
Dưới đây là file Tổng hợp các bài văn xuất sắc nhất năm 2018 dành cho những bạn muốn tham khảo cách viết, chủ đề, hoặc luyện đọc dịch… vì những bài văn từ các bạn TTS nên câu văn rất gần gũi và dễ hiểu.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Từ nối trong tiếng Nhật
Các phó từ trong tiếng Nhật N5