Home / Tiếng Nhật theo chủ đề / Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Y Học

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Y Học

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Y Học

Để giúp các bạn đang học thêm phần từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Y học, cùng gửi đến các bạn bộ từ vựng chuyên ngành Y Học kèm hình ảnh.
Đây là bộ từ vựng tiếng Nhật cơ bản thường xuất hiện trong Y học.
Với bộ từ vựng này hy vọng sẻ hữu ích với các bạn trong quá trình học tập.

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Y Học: PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *