Home / Từ vựng N5 / Từ vựng TRY N5 PDF

Từ vựng TRY N5 PDF

Từ vựng TRY N5
日本語能力試験N5

Sau đây cùng gửi đến các bạn danh sách từ vựng tiếng Nhật N5 được trích từ giáo trình TRY N5.
Với danh sách từ vựng này sẽ hữu ích với các bạn trong quá trình học tiếng Nhật.
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm: 655 Từ vựng tiếng Nhật N5 cơ bản