Home / Ngữ pháp N5 / 10 Ngữ Pháp tiếng Nhật nói lên nguyện vọng, mong muốn

10 Ngữ Pháp tiếng Nhật nói lên nguyện vọng, mong muốn

10 Ngữ Pháp tiếng Nhật nói lên nguyện vọng, mong muốn
Trong bài này chúng ta sẽ cùng học 10 Ngữ Pháp tiếng Nhật nêu lên nguyện vọng, mong muôn bằng tiếng Nhật.

Xem thêm:
Cách Chia Thể て (Te) Trong Tiếng Nhật
Chia Thể Bị Động trong tiếng Nhật