Home / Học tiếng Nhật / 35 Động từ tiếng Nhật đặc biệt nhóm 2

35 Động từ tiếng Nhật đặc biệt nhóm 2

35 Động từ tiếng Nhật đặc biệt nhóm 2
Trong bài này chúng ta sẽ cùng học, 35 động từ tiếng Nhật đặc biệt nhóm 2 cần phải nhớ.

Xem thêm:
Những động từ trái nghĩa trong tiếng Nhật thường gặp
Phân biệt Tự Động Từ và Tha Động Từ trong tiếng Nhật