Home / Học tiếng Nhật / Bao nhiêu điểm là đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT N5, N4, N3, N2, N1

Bao nhiêu điểm là đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT N5, N4, N3, N2, N1

Bao nhiêu điểm là đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT N5, N4, N3, N2, N1

Cách tính số điểm cần để đổ kỳ thi JLPT.

Lưu ý: Nếu từng dạng bài thi có mức điểm dưới tiêu chuẩn, thì dù có điểm tổng toàn bài có cao bao nhiêu thì kết quả vẫn không đỗ.

Kỳ thi N5:
Số điểm tổng: Phải trên 80 điểm (Điểm tối đa: 180)
Điểm kiến thức ngôn ngữ & Đọc hiểu: Phải trên 38 điểm (Điểm tối đa: 120)
Điểm nghe hiểu: Phải trên 19 điểm (Điểm tối đa: 60)

Kỳ thi N4:
Số điểm tổng: Phải trên 90 điểm (Điểm tối đa: 180)
Điểm kiến thức ngôn ngữ & Đọc hiểu:Phải trên 38 điểm (Điểm tối đa: 120)
Điểm nghe hiểu: Phải trên 19 điểm (Điểm tối đa: 60)

Kỳ thi N3:
Số điểm tổng: Phải trên 95 điểm (Điểm tối đa: 180)
Điểm kiến thức về ngôn ngữ (Gồm có chữ, từ vựng, ngữ pháp): Ít nhất phải trên 19 điểm (Điểm tối đa: 60)
Điểm đọc hiểu: Phải trên 19 điểm (Điểm tối đa: 60)
Điểm nghe hiểu: Phải trên 19 điểm (Điểm tối đa: 60)

Kỳ thi N2:
Số điểm tổng: Phải trên 90 điểm (Điểm tối đa: 180)
Điểm kiến thức về ngôn ngữ (Gồm có chữ, từ vựng, ngữ pháp): Ít nhất phải trên 19 điểm (Điểm tối đa: 60)
Điểm đọc hiểu: Phải trên 19 điểm (Điểm tối đa: 60)
Điểm nghe hiểu: Phải trên 19 điểm (Điểm tối đa: 60)

Kỳ thi N1:
Số điểm tổng:Phải trên 100 điểm (Điểm tối đa: 180)
Điểm kiến thức về ngôn ngữ (Gồm có chữ, từ vựng, ngữ pháp): Ít nhất phải trên 19 điểm (Điểm tối đa: 60)
Điểm đọc hiểu: Phải trên 19 điểm (Điểm tối đa: 60)
Điểm nghe hiểu: Phải trên 19 điểm (Điểm tối đa: 60)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *