Home / Ngữ pháp N4 / Ngữ pháp tiếng Nhật N4: ~ていただけませんか?: Cho tôi ~ có được không?

Ngữ pháp tiếng Nhật N4: ~ていただけませんか?: Cho tôi ~ có được không?

Mẫu ngữ pháp N4: ~ていただけませんか?: Cho tôi ~ có được không?

Cấu trúc:
Verb (て form) + いただけませんか

Ý nghĩa: Cho tôi ~ có được không?

Giải thích:
Đây là mẫu câu để nghị, nhờ vả có mức độ cao hơn, lịch sự hơn [ ~てください」

Ví dụ:

1. 今ちょっと、手伝っていただけませんか?
Ima chotto, tetsudatte itadakemasen ka?
Xin hỏi anh có thể giúp tôi chút bây giờ được không?

2. これを持っていただけませんか?
Kore o motte itadakemasen ka?
Bạn có thể cầm giúp tôi cái này được không?

3. 日本語を教えていただけませんか?
Nihongo o oshiete itadakemasen ka?
Bạn có thể dạy cho tôi tiếng nhật được không

4. この本を貸していただけませんか?
Kono hon o kashite itadakemasen ka?
Bạn có thể cho tôi mượn cuốn sách này được không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *