Home / Ngữ pháp N4 / Ngữ pháp tiếng Nhật N4: ~ていただけませんか?: Cho tôi ~ có được không?

Ngữ pháp tiếng Nhật N4: ~ていただけませんか?: Cho tôi ~ có được không?

Mẫu ngữ pháp N4: ~ていただけませんか?: Cho tôi ~ có được không?

Cấu trúc:
Verb (て form) + いただけませんか

Ý nghĩa: Cho tôi ~ có được không?

Giải thích:
Đây là mẫu câu để nghị, nhờ vả có mức độ cao hơn, lịch sự hơn [ ~てください」

Ví dụ:

1. 今ちょっと、手伝っていただけませんか?
Ima chotto, tetsudatte itadakemasen ka?
Xin hỏi anh có thể giúp tôi chút bây giờ được không?

2. これを持っていただけませんか?
Kore o motte itadakemasen ka?
Bạn có thể cầm giúp tôi cái này được không?

3. 日本語を教えていただけませんか?
Nihongo o oshiete itadakemasen ka?
Bạn có thể dạy cho tôi tiếng nhật được không

4. この本を貸していただけませんか?
Kono hon o kashite itadakemasen ka?
Bạn có thể cho tôi mượn cuốn sách này được không?