Home / Luyện dịch tiếng Nhật / Cả Hai Đều Đúng – どちらとも正しい (Dịch)

Cả Hai Đều Đúng – どちらとも正しい (Dịch)

どちらとも正しい
CẢ HAI ĐỀU ĐÚNG

相手が間違っている
Đối phương sai

自分が正しいと
Còn mình thì đúng

思い込んだときから争いが始まる
Sự cạnh tranh sẽ bắt đầu xảy ra khi bạn cứ suy nghĩ như thế.

相手も同じことを思っている
Và đối phương cũng nghĩ tương tự như bạn.

どちらとも正しくて
Cả hai người đều đúng

どちらとも間違っていない.
Cả hai đều không sai

見方によって考え方は異なり
Tùy thuộc vào cách nhìn mà cách suy nghĩ sẽ khác nhau

お互いに譲れないことがあり
có lúc chẳng thể nhường nhịn nhau

簡単に結論を出せないことがある
và có lúc chẳng thể nào đưa ra kết luận một cách đơn giản được.

悲しみがこれ以上増えないように
Để không để có những sự buồn như trên

相手の想いを受け止めること
bạn nên đón nhận những suy nghĩ của đối phương

自分から歩み寄ること
và xích lại gần với họ hơn.

争いはなくならないけど
Mặc dù sự cạnh tranh không mất đi

減るかもしれない
Nhưng có lẽ nó cũng vơi bớt đi.

Trích: そのままでいい
Thùy Nhiên