Home / Ngữ pháp N5 / Ngữ pháp tiếng Nhật N5: ~と~ : và

Ngữ pháp tiếng Nhật N5: ~と~ : và

~と~ : và

Giải thích:
Khi nối 2 danh từ với nhau thì dùng trợ từ 「と」

Ví dụ:

1. 野菜と肉を食べます。
Yasai to niku o tabemasu.
Tôi ăn rau và thịt

2. 休みの日土曜日と日曜日です。
Yasumi no hi doyōbi to nichiyōbidesu.
Ngày nghĩ là ngày thứ bảy và chủ nhật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *