Home / Ngữ pháp N5 / Ngữ pháp tiếng Nhật N5: ~と~ : và

Ngữ pháp tiếng Nhật N5: ~と~ : và

~と~ : và

Giải thích:
Khi nối 2 danh từ với nhau thì dùng trợ từ 「と」

Ví dụ:

1. 野菜と肉を食べます。
Yasai to niku o tabemasu.
Tôi ăn rau và thịt

2. 休みの日土曜日と日曜日です。
Yasumi no hi doyōbi to nichiyōbidesu.
Ngày nghĩ là ngày thứ bảy và chủ nhật