Home / Học tiếng Nhật / Các thủ tục hành chính sau khi qua Nhật

Các thủ tục hành chính sau khi qua Nhật

Các thủ tục hành chính sau khi qua Nhật
(Nhật – Việt)

Cùng gửi đến các bạn tài liệu mà bạn cần biết để làm các thủ tục hành chính sau khi qua Nhật Bản.
Đây là tài liệu song ngữ Nhật – Việt giúp các bạn trong quá trình học tập, làm việc, sinh sống ở Nhật Bản.
Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn.

Download tài liệu: PDF