Home / Ngữ pháp N3 / Tổng hợp cách dùng của する trong tiếng Nhật

Tổng hợp cách dùng của する trong tiếng Nhật

TỔNG HỢP CÁCH DÙNG CỦA する
Các bạn học từ N3 trở lên cần hết sức chú ý các ngữ pháp rất quan trọng này nhé ạ.

Xem thêm:
40 Câu trúc Ngữ Pháp N3 thông dụng trong giao tiếp
Ôn tập 116 Ngữ Pháp N3 quan trọng