Home / Luyện dịch tiếng Nhật / Dù trong bất cứ tình huống nào cũng có thể tìm cho mình những niềm vui (dịch)

Dù trong bất cứ tình huống nào cũng có thể tìm cho mình những niềm vui (dịch)

Dù trong bất cứ tình huống nào cũng có thể tìm cho mình những niềm vui – どんな状況でも笑う機会を見つける (dịch)

私たちは人生をあまりにも深刻に考える傾向がある。 すでに起こった悪いことや、これから起こるかもしれない悪いことについて考えてばかりいるために、「人生は一大事である」と思い込んでいるのだ。
Chúng ta thường có xu hướng quan trọng hoá vấn đề lên. Và vì ta cứ mãi suy nghĩ về những việc không tốt đã xảy ra, hay là những việc đó liệu có lặp lại nữa không cho nên lúc nào cũng ôm trong mình suy nghĩ:” Cuộc sống này là những vấn đề trọng đại”

たしかに、ときには深刻な事態に直面することもある。 しかしそれを除けば人生は途方もなく面白い。今まで物事を深刻に考えることが多かったなら、態度を改める必要がある。
Đúng là trong cuộc sống sẽ có những lúc mà chúng ta phải đối mặt trước những vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên, ngoại trừ điều đó ra thì cuộc sống ta nhiều điều thú vị.
Nếu như đến tận bây giờ vẫn còn quá nhiều suy nghĩ về sự vật sự việc thì điều quan trọng cần làm là thay đổi thái độ nhìn nhận.

笑うと体内でエンドルフィンが分泌され、それが素晴らしい作用をおよぼす。それに加えて、笑いは疲れた心を癒し、精神的エネルギーをふたたび充電し、ストレスと緊張を解きほぐしてくれる。
「笑いは、人間だけに与えられた才能である。この才能を最大限に生かそう。 笑う機会を増やして心身の健康を増進するためには、さまざまな状況で面白い要素を見つけることを日ごろから心がけるといい。 これを数週間実践すれば、健康的な習慣が身につくはずだ。
Khi bạn cười cơ thể sẽ tiết ra một chất hoocmon đặc biệt, một chất có tác dụng tuyệt vời.
Thêm vào đó, nụ cười sẽ giúp xua tan đi mệt mỏi, làm dịu tâm hồn và bổ sung cho ta một nguồn năng lượng để loại bỏ những mệt mỏi trong cuộc sống này.
“ Nụ cười là một tài năng được ban tặng cho mỗi chúng ta. Nào, hãy phát huy hết tối đa tài năng đó nào. Chúng ta hãy bắt đầu tìm niềm vui từ những điều nhỏ nhặt nhất ở trong cuộc sống hằng ngay. Nếu như bạn làm được điều đó thì chắc chắn cuộc sống của bạn sẽ trở lên vui tươi và sẽ giúp cho bản thân trang bị những thói quen tốt cho cuộc sống.”

周囲の人々はあなたの変化に驚くに違いない。
人生は深刻に考える必要はない.
日ごろから心がけて面白い要素を見つけ、
笑う機会を増やせば、心身が健康になっていく。
Mọi người xung quanh chắc chắn sẽ ngạc nhiên về sự thay đổi của bạn.
Chúng ta không cần phải suy nghĩ quan trong hoá mọi vấn đề lên.
Mà hãy tìm cho mình những niềm vui từ cuộc sống hằng ngày.
Nếu như biết cách tạo cho mình những niềm vui thì chắn chắn rằng tinh thần và thể chất của bạn cũng sẽ trở lên tốt hơn.

Người dịch: Hiền Thỏ