Home / Từ vựng N1 / 800 từ vựng N1 – N1核心词汇800

800 từ vựng N1 – N1核心词汇800

800 từ vựng N1 – N1核心词汇800

800 GOI N1 – 帝京日语-N1核心词汇800个
Cùng gửi đến các bạn 800 từ vựng N1 cốt lỗi xuất hiện ở Teikyo.
Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn đang học và ôn thi tiếng nhật.

Download: PDF