Home / Luyện nghe N4 / Hội thoại tiếng Nhật trong môi trường công sở – Bài 9

Hội thoại tiếng Nhật trong môi trường công sở – Bài 9

Hội thoại tiếng Nhật trong môi trường công sở – Bài 9
Cùng học luyện nghe tiếng Nhật.

(1) プレゼン: Thuyết trình

script

(2) 電話(社内)… 「折り返します」 Điện thoại (nội bộ công ty) …”Tôi sẽ gọi lại sau”

script

(3) 実は…: Thật ra là …

script

(4) 今ちょっといいですか: Bây giờ tôi hỏi chút được không?

script