Home / Luyện nghe N4 / Hội thoại tiếng Nhật trong môi trường công sở – Bài 4

Hội thoại tiếng Nhật trong môi trường công sở – Bài 4

Hội thoại tiếng Nhật trong môi trường công sở – Bài 4
Cùng học luyện nghe tiếng Nhật.

(1) 会議の資料(かいぎのしりょう): Tài liệu cho cuộc họp

script

(2) 電話(社内)… 「出張の件ですが…」 Điện thoại (nội bộ công ty) …”Về việc đi công tác…”

script

(3) 電話(社外)… 会議中: Điện thoại (ngoài công ty) …”Đang họp”

script