Home / Ngữ pháp N4 / Ngữ pháp tiếng Nhật N4: ~しか~ない: Chỉ ~

Ngữ pháp tiếng Nhật N4: ~しか~ない: Chỉ ~

Mẫu ngữ pháp N4: ~しか~ない: Chỉ ~

Cấu trúc: N + しか + Vない

Ý nghĩa: Chỉ ~

Giải thích:
「し か」 được dùng sau danh từ, lượng từ v.v…, và vị ngữ của nó luôn ở thể phủ định.
Nó nhấn mạnh phần đứng trước, giới hạn phần đó và phủ định những nội dung khác còn lại.
Nó thay thế cho các trợ từ 「が」, 「を」và được thêm vào sau các trợ từ khá
Khác với 「だけ」được dùng với sắc thái khẳng định thì 「しか」được dùng với sắc thái phủ định.

Ví dụ:

1. 朝はコーヒーしか飲まない。
Asa wa koohii shika nomanai.
Buổi sáng tôi chỉ uống cà phê mà thôi

2. 10分しか待てません。
Juppun shika matemasen.
Tôi chỉ có thể đợi 10 phút mà thôi

3. こんなことは友達にしか話せません。
Konna koto wa tomodachi ni shika hanasemasen.
Những chuyện như thế này chỉ có thể nói với bạn bè mà thôi

4. あそこの店は6時までしかやっていない。
Asoko no mise wa roku-ji made shika yatte inai.
Mấy tiệm ở khu vực đó chỉ mở cửa tới 6 giờ

5. この映画は18歳からしか見ることはできない。
Kono eiga wa 18-sai kara shika miru koto wa dekinai.
Bộ phim này, phải 18 tuổi trở lên mới xem được.