Home / Học tiếng Nhật / Tiếng Nhật trong ngành điều dưỡng và tổng hợp phương thức giao tiếp

Tiếng Nhật trong ngành điều dưỡng và tổng hợp phương thức giao tiếp

Tiếng Nhật trong ngành điều dưỡng và tổng hợp phương thức giao tiếp
介護の日本語場面別声掛け表現集 – Tài liệu Tiếng Nhật trong ngành điều dưỡng và tổng hợp phương thức giao tiếp trong các trường hợp khác nhau.

Với các bạn đang học hay làm trong ngày điều dưỡng thì đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn.
Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn trong quá trình học tiếng Nhật.

Download : PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *