Home / Ngữ pháp N5 / Ngữ pháp tiếng Nhật N5: ~より~: So với…

Ngữ pháp tiếng Nhật N5: ~より~: So với…

Mẫu ngữ pháp N5: ~より~: So với…

Cấu trúc: N1はN2よりA

Giải thích:
Diễn tả sự so sánh
『~より』được sử dụng để diễn tả sự so sánh giữa hai cái/hai vật… Thường được dịch: hơn…

Ví dụ:

1. 日本はベトナムより大きです。
Nihon wa Betonamu yori ōkidesu.
Nhật Bản lớn hơn Việt Nam

2. 今年の冬は昨年よりも寒い。
Kotoshi no fuyu wa sakunen yori mo samui.
Mùa đông năm nay lạnh hơn mùa đông năm ngoái

*Chú ý:
N1 は N2 より không dùng cho tính từ ở dạng phủ định.

Sushi rẻ hơn tempura phải không?
寿司は天ぷらより安いですか?
Sushi wa tenpura yori yasuidesu ka?

Không, tempura đắt hơn
(Đúng) いいえ、天ぷらは寿司より高いです。
Īe, tenpura wa sushi yori takaidesu.

(Sai) いいえ、天ぷらは寿司より安くありません。

Nếu muốn phủ định thì dùng tính từ ngược nghĩa chứ không dùng thể phủ định của tính từ.