Home / Tiếng Nhật theo chủ đề / Từ vựng tiếng Nhật trong làm việc và thương mại

Từ vựng tiếng Nhật trong làm việc và thương mại

Từ vựng tiếng Nhật trong làm việc và thương mại
日本語で働く!ビジネス日本語30時間 語彙ベトナム語訳PA

Sau đây cùng gửi đến các bạn bộ từ vựng tiếng Nhật được trích từ giáo trình 日本語で働く!ビジネス日本語30時間 語彙ベトナム語訳PA.
Đây là từ vựng tiếng Nhật trong thương mại, làm việc…
Hy vọng với bộ từ vựng này hữu ích với các bạn học tiếng Nhật.

Download tài liệu : PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *