Home / Luyện nghe N4 / Hội thoại tiếng Nhật trong môi trường công sở – Bài 3

Hội thoại tiếng Nhật trong môi trường công sở – Bài 3

Hội thoại tiếng Nhật trong môi trường công sở – Bài 3
Cùng học luyện nghe tiếng Nhật.

(1) 人事部(じんじぶ): Phòng nhân sự

script

(2) 電話(社内)… 「プレゼンについて」Điện thoại (nội bộ công ty) …”Về việc thuyết trình”

script

(3) 電話(社外)…伝言: Điện thoại (ngoài công ty) … Lời nhắn

script

(4) 会議室の予約: Đặt chỗ phòng họp

script